Viktigt att veta A-Ö

 

Allmänna utrymmen

 • Entréer och våningsplan i trapphus får inte användas för lek eller som uppehållsplats. Trapphus och källare/vindsgångar och dylikt ska kunna användas vid utrymning i samband med brand och olycksfall. De ska också kunna städas. Därför får de inte användas som förvaringsplats för cyklar, mopeder, barnvagnar, leksaker, skor och andra personliga ägodelar.

  Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

  Ytterdörr till trapphus med portlås/porttelefon samt dörr till vind, källare, soprum, förråd och dylikt ska alltid lämnas stängda och låsta. Ytterdörr till trapphus utan portlås/porttelefon ska lämnas stängda och låsta klockan 21-06.

Andrahandsuthyrning

 • Du måste ha LENY:s tillstånd för att göra detta, För att få tillstånd krävs bland annat att du har godtagbara skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tidsbegränsade studier på annan ort.

Anslag

 • Du får inte sätta upp anslag i trapphus eller på andra allmänna platser inom bostadsområdet utan tillstånd.

Antennanläggning

 • Se Parabol.

Autogiro

Avflyttning

Badrum

 • Där man vill att det ska vara allra renast, är det oftast svårast att hålla rent! Badrummet har skrymslen där fukt, hårrester och hudflagor fastnar, till exempel under WC-stolen, vid frånlufts-ventilen, i golvbrunnen och under badkaret.

  En god inomhusmiljö förutsätter insatser både från hyresvärden och från hyresgästen. Hyresvärden svarar för ventilation och andra tekniska installationer, tätskikt i väggar golv med mera. Hyresgästens ansvar handlar om den dagliga skötseln.

  Om du själv vill köpa och installera en tvättmaskin måste du först kontakta LENY för att inhämta tillstånd. Se Tvättmaskin.

  Torka upp efter dusch
  Fuktskador är den vanligaste orsaken till skador i bostäder. Fukt är också negativt för boendemiljön i allmänhet. Torka därför alltid av väggar och golv efter duschning. Låt gärna dörren stå öppen en stund och dra alltid ifrån duschdraperiet, så att badrummet ventileras ut ordentligt.

  Torka tvätt
  Blöt tvätt tillför mycket fukt till lägenhetens innemiljö. Låt dörren stå öppen för bästa möjliga luftväxling om du hänger tvätt på torkställ i badrummet.

  Rengör frånluftsdonet
  I badrumstaket finns ett frånluftsdon. Det är viktigt att du rengör det regelbundet. Du får dock inte rucka ventilinställningen. Därför måste du vara försiktig när du rengör donet. Använd inte vassa och hårda föremål utan dammsug donet.

  Golvbrunnen
  Golvet under badkaret är svårstädat. Det är lätt att glömma att städa där eftersom badkarsfronten döljer smutsen. Du bör städa under badkaret med jämna mellanrum liksom i golvbrunnen. Där fastnar hår och annan smuts, som kan orsaka stopp i avloppet och översvämning. En golvbrunn som inte är rengjord kan lukta illa!

  Toalettstolen
  Det som spolas ner i toalettstolen kommer upp i reningsverket. Där kan det orsaka stopp och kemikalier, som hälls ut i avloppet, stör reningsverkens funktion. Bomullstussar, tops, bindor, blöjor med mera ska kastas i soporna. Kemikalier ska lämnas till närmaste miljöstation.

  Undvik att göra hål
  Vid badkar och duschplats är det absolut förbjudet att borra hål i tätskiktet för att montera tvål-koppar, hyllor eller krokar. Du får inte göra hål i väggen om den är klädd med kakel, väggmatta  eller våtrumstapet. Vid montering av extrautrustning i övriga delar av badrummet skall alla hål tätas med sanitetssilicon innan skruvarna dras i. Allt skall återställas när du flyttar.

Balkong

 • Balkongen får inte användas till förvaring av olika sorters gods och dylikt. Skaka inte mattor, sängkläder med mera i större omfattning från balkongen. Man får endast använda el-grill på balkongen.

  Rökning på balkongen är också olämpligt eftersom det kan störa andra boende i din närhet. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage. Tänk på att inte vattna så att det hamnar på grannens balkong.

Barnvagn

 • Barnvagnar får endast placeras i anvisade utrymmen.

Bassäng

 • Stora barnpooler är inte tillåtna.

  Poolen får endast stå på den mark som tillhör lägenheten. Det är hyresgästens ansvar att inget händer egna eller andras barn. Inga pooler får stå uppställda på allmänna områden inom bostadsområdet.

Besiktning

Bil

 • Se Motorfordon.

Bokö

Borra

 • Innan man borrar i lägenheten bör man tänka sig för. Det kan till exempel finnas värme och elledningar med mera i tak och väggar. När man flyttar från lägenheten kan man dessutom bli skyldig att återställa hål som man har borrat. Tala gärna med LENY innan du börjar borra.

  Tips!
  Om man ska borra ett hål i väggen, skär ett litet kryss i tapeten och vik upp tapetkanterna innan du borrar. När du ska återställa borrhålet kan du ta bort pluggen och sedan vika tillbaka tapetkanterna. Det finns många sätt att hänga upp saker på väggen, med spik, x-krok med mera. Fråga i fackhandeln, där vet man vad som är lämpligt och hur man gör så liten skada som möjligt på väggen.

 

Brand i fastigheten

 • Eftersom en brand kan växa snabbt gäller det att agera direkt om det börjar brinna. Det är när branden fortfarande är liten som man har möjlighet att släcka den själv. Var för-beredd på hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.

  Om det börjar brinna någon annanstans i huset där du bor än i din egen lägenhet, ska du stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Vid behov kan du täta runt dörren och i brevinkastet med våta handdukar. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand.

  Larma på telefon 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

  Om du behöver hjälp, ring SOS Alarm på telefon 112.

Brandvarnare

 • Av säkerhetsskäl finns det brandvarnare i alla LENY:s lägenheter.

  Det är viktigt att brandvarnaren är monterad på rätt sätt och att man regelbundet kontrollerar att den fungerar. Prova helst varnaren varje vecka, till exempel i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt i minst 20 sekunder.

  Testknappen provar endast batteriet, ljudsignalen och viss del av elektroniken. Därför bör du även då och då prova funktionen genom att blåsa rök från ett ljus eller en tändsticka mot varnaren. Om brandvarnaren inte fungerar eller om du har någon fråga, kontakta LENY.

Bredband

Cykelförvaring

 • Cyklar ska alltid placeras i cykelställ eller cykelrum. Det är förbjudet att för-
  vara cyklar i trapphuset eftersom det försvårar städning och ställer till problem vid en eventuell utrymning vid exempelvis brand.

Diskmaskin

 • Du behöver tillstånd av LENY om du vill montera in egen diskmaskin. In- och urkoppling av diskmaskin måste utföras fackmannamässigt. Kontakta LENY för mer information.

  Diskmaskinens skötsel
  De flesta diskmaskiner har två-tre silar; grov-, fin- och mikrosil. Den fina silen ska hindra skräp från att komma ut i spolarmarna och sätta igen hålen. Grovsilen ska bara hindra större föremål som kan sätta igen pumpen. Det är viktigt att man rensar silen regelbundet så att det inte blir stopp i avloppspumpen.

  Om det trots det blir stopp i avloppspumpen måste den rensas av en fackkunnig person. Kalkavlagringar kan man ta bort med exempelvis citronsyra. Lägg i cirka två matskedar i diskmomentet i en tom maskin och kör hela programmet på högsta temperatur utan diskmedel.

  Tips:
  ¤Spola inte av disken i varmvatten, skrapa bara av resterna.
  ¤Diska vid lägre temperatur när disken inte är alltför igengrodd.
  ¤Diska med välfylld maskin, så sparar du energi.
  ¤Diska i 55°C istället för 65°C. Disken blir ren och du sparar 25 procent elförbrukning.
  ¤Någon gång då och då, bör du dock diska i 65°C (gärna med tom maskin) för att hålla maskinen ren och förhindra bakterietillväxt.
  ¤Genom att koppla ur diskmaskinens torkelement och öppna luckan på glänt efter programmets slut får du god torkeffekt, samtidigt som du sparar energi. Kör du ekonomiprogram (55°C) och inte använder torkeffekten gör du av med 40 procent mindre elenergi jämfört med normalprogram med torkning.
  ¤Välj miljömärkta maskindiskmedel och följ tillverkarens doseringsråd. Överdosera inte. För mycket diskmedel förbättrar inte diskresultatet utan ökar endast maskinens miljöpåverkan.

Dörr

 • Om du plockar bort innerdörrar i din lägenhet måste du, när det är dags att flytta, sätta tillbaka dem. Se till att förvara dörrarna på ett bra ställe så att de inte kommer till skada.

Dörrkik

 • Du måste söka tillstånd hos LENY om du vill sätta in dörrkik och dörrkedja i lägenhetsdörren. Monteringen ska ske fackmannamässigt och du får själv bekosta monteringen. Om du flyttar måste du lämna kvar dörrkiken och dörrkedjan eftersom det har tagits hål i dörren.

Dörrmatta

 • Det är inte tillåtet att förvara dörrmatta, barnvagn, cykel, sopor med mera i trapphuset eftersom det hindrar framkomligheten vid exempelvis städning och utrymning i samband med brand och olycksfall.

Elektricitet

 • Lägenheten har olika fasta enheter som försörjs med el, till exempel kyl och frys, spis och belysning.  För att allt detta ska fungera måste du ha elektricitet till din lägenhet.
  Vid el-fel i din lägenhet svarar du alltid för lägenhetens porslinssäkringar (proppar) samt automatsäkringar. Det innebär att du ska kontrollera om säkringarna fungerar innan du gör en felanmälan.

Detta gäller även huvudsäkringarna om dessa är tillgängliga. Det är viktigt att alltid ha reservsäkringar hemma.
I lägenheter med jordfelsbrytare återställs denna. Se Jordfelsbrytare.
Om du anmäler el-fel i din lägenhet under icke arbetstid och felet är trasig porslinssäkring, utlöst automatsäkring eller jordfelsbrytare får du betala kostnaderna för utryckningen.
 

Fastigheten

 • Se Allmänna utrymmen samt Tvättstugan.

Felanmälan

Flytta in

Flytta ut

Fåglar

 • Du får inte mata fåglar från balkong, uteplats eller i närheten av fastigheten. Vill du hjälpa småfåglarna genom att ge dem mat så kan du göra det utanför bostadsområdet i exempelvis ett strövområde eller en park. Småfåglarna lär sig snabbt var de hittar mat.

Förråd

 • Till din lägenhet hör ett eller flera förrådsutrymmen. Det kan vara placerat på vind, i källare, i trappuppgång, i lägenheten eller i en byggnad utanför fastigheten.

  Använd ditt förråd på rätt sätt;
  ¤Ditt förråd ska alltid vara låst, även om du inte förvarar något i det.
  ¤Placera aldrig kartonger och dylikt direkt på betonggolv eftersom det finns risk för fuktskador och att det som du förvarar i kartongen kan bli förstört.
  ¤Luften på en ouppvärmd vind är att betrakta som utomhusluft. Därför ska du vara mycket försiktig med vad du placerar i ditt vindsförråd. Vid speciella väderförhållanden kan kondens bildas, vilket också innebär att det kan finnas risk för mögelpåväxt. Samma sak gäller för andra ouppvärmda förrådsutrymmen.

¤Eventuella skador täcks inte av din hemförsäkring.
¤Om du har ett kallförråd på vind som du når genom en taklucka i lägenheten, får du endast
placera dina föremål på vindens golv. Det är förbjudet att ställa något direkt på isoleringen.
¤Förvara aldrig stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Om du drabbas av inbrott, ersätts inte förlust av sådan egendom av din hemförsäkring.
¤Om du förvarar matvaror, frukt och grönt i ditt matkällarförråd, skall det ske i slutna behållare på grund risken att skadedjur lockas dit.
¤I ditt förråd får du inte förvara gods, material eller vätskor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder på grund av brand- och miljökrav. Motorfordon, till exempel mopeder, får inte förvaras i förrådet.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring även gäller skador på saker som du förvarar där.
 

Garage

 • I flera av LENY:s bostadsområden finns garage/garageplatser som du kan hyra till din bil eller motorcykel. Oftast finns det en kö till lediga garage. Kontakta LENY om du vill hyra ett garage.

  Garagen är inte avsedda för förvaring av andra tillhörigheter och heller inte för att utföra fordons-reparationer och dylikt.

  Tänk på att garageporten alltid ska lämnas stängd och låst.

Glödlampa

 • Lampor som har gått sönder i din lägenhet, till exempel i kylskåpet, frysen, spisen, köksfläkten eller badrummet, byter du själv.

Golv

 • Parkett
  Parkett är ett känsligt golvmaterial, som städas med dammsugare. Undvik vatten men vid behov kan du använda en väl urvriden trasa. Ställ inte krukor direkt på golven. Fukten gör att parketten ”reser” sig. Se till att du alltid har möbeltassar på dina möbler. Då skyddar du golven och slipper fula repor. Stolar med hjul bör alltid stå på mattor, för att inte slita hål i lacken.

  Linoleumgolv
  Ett nytt linoleumgolv har fått en installationsbehandling med vax på fabrik.

  För att ditt golv ska hålla sig fräscht och snyggt i många år bör du följa dessa enkla skötselråd;
  ¤Stoppa smutsen redan vid entrén. Det är gruskorn och liknande som kan repa och skada ditt golv. Ha därför alltid en rejäl avtorkningsmatta innanför ytterdörren, så gör du det svårare för smutsen att komma in.
  ¤Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning) när du rengör ditt golv eftersom linoleum är känsligt för vatten. Häll aldrig vatten direkt på golvet.
  ¤För att behålla ett hållbart och vackert golv med fin glans ska du använda ett mjukt vax när du sköter golvet. Vi rekommenderar I-VAX. För den allmänna skötseln tillsätter du 0,5 dl I-WAX till 10 liter vatten varje gång du fukttorkar.  I-VAX kan du beställa på ditt områdeskontor. Kostnaden debiteras sedan på din hyresavi.
  ¤Golvet kan även fukttorkas med vatten blandat med ett milt rengöringsmedel, exempelvis
  vanligt handdiskmedel. Tänk på att vrida ur trasan väl. Tyvärr försvinner en del av det vax
  som finns i grundbehandlingen när du använder sådana rengöringsmedel .
  ¤Använd aldrig hett vatten, såpa eller starka alkaliska rengöringsmedel (starka = pH > 9) samt skydda golvet väl när du rengör spis, ugn och dylikt.

  Fläckar tar du bort så här:
  ¤Choklad, fett, frukt, kaffe, vin tas bort med neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten.
  ¤Asfalt, gummi, olja, skokräm, kritor, läppstift, tusch tas bort med tvättnafta eller lacknafta.
  ¤Stearin och tuggummi skrapas bort när det torkat ordentligt.
  ¤Blod tas bort med kallt vatten.
  ¤Avföring, kräk, rost, urin tas bort med 12-procentig ättiksprit.
  ¤Cigarettglöd slipas bort med stålull. Glansen återställs med mjukt vax.

  Du får inte klistra eller spika fast linoleum-, plastfilt- eller heltäckningsmatta på befintligt golv och du får heller inte måla eller fernissa golven.

Grilla

 • Du får inte grilla utomhus så att rök och grilldoft stör dina grannar. Flytta gärna ut grillen så långt som möjligt från huset och ha en kanna fylld med vatten i beredskap. På grund av brandfaran och risken för rökskador på väggar och tak får du endast använda el-grill på balkongen.

Hemförsäkring

 • För att få ersättning för skador på dina ägodelar vid exempelvis en brand måste du ha en egen hemförsäkring. Den försäkring som LENY har täcker endast skador på själva byggnaden.
  Skaffa hemförsäkring idag! När skadan är skedd är det för sent.

Hund

 • Se Husdjur.

Husdjur

 • Du får ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar. Om du är borta på dagarna bör du ha någon som ser till husdjuren.

  Din hund eller katt skall vara kopplad när den vistas i bostadsområdet. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och. När du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den. Det är förbjudet att ha s.k. utekatt.

Det är förbjudet att ha s.k. kamphundar, giftiga ormar och spindlar i LENY:s lägenheter och lokaler.
 

Hyra

Hyresgästföreningen

Hyresvärd

 • LENY är din hyresvärd om du hyr av oss.

Inflyttning

Internet

Jordfelsbrytare

 • I alla LENY:s lägenheter som har byggts från och med år 2000 samt i ett antal äldre, renoverade lägenheter finns jordfelsbrytare. Det innebär en ökad elsäkerhet för hyresgästen.

  För att man ska vara säker på att jordfelsbrytaren fungerar ska den testas minst en gång i halvåret. Det gör man genom att trycka på den testknapp som sitter på jordfelsbrytaren. Om strömmen inte bryts när man trycker på testknappen är det fel på jordfelsbrytaren och en felanmälan ska göras, via Internet om det är möjligt. Om strömmen bryts när man trycker på testknappen, fungerar jordfelsbrytaren som den ska. Då är det bara att slå på den igen.

  Observera att strömmen till all utrustning som är ansluten till jordfelsbrytaren bryts när man trycker på testknappen, förutsatt att jordfelsbrytaren fungerar.

  I de flesta av LENY:s lägenheter med jordfelsbrytare är all elektrisk utrustning ansluten till denna. I vissa lägenheter har kyl och frys en egen jordfelsbrytare, som också måste testas minst en gång i halvåret.

Jour

 • Se under fliken KONTAKTA OSS

  Vid jourutryckning, som har föranletts av fel som du själv har förorsakat och vid problem som inte kan bedömas som katastroffall, kan du själv bli skyldig att betala för utryckningskostnaden.

Kabel-TV

Katt

 • Se Husdjur

Klagomål

 • Se Störningar.

Källare

 • Använd inte källargångarna som förvarings- eller avstjälpningsplats.

Källsortering

 • LENY satsar på miljön. Hjälp oss att minska sopberget. Viljan att källsortera är stark och som hyresgäst kan du göra en egen insats. Källsortering sparar råvaror/material och energi samtidigt som det skyddar miljön.

  Följ våra anvisningar i din fastighet.
  ¤Batterier ska lämnas i batteriholk. Apparater med inbyggda batterier sorteras som elavfall.
  ¤Glas, färgat och ofärgat, sorteras var för sig i olika kärl.
  ¤Plast, hård- och mjukplast, inkluderar frigolit.
  ¤Kartong. Tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperskassar, wellpappförpackningar, mm.
  ¤Metall. Förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, metallock, metalltuber, aluminiumfolie, aluminiumformar, kapsyler och rör för brustabletter.
  ¤Matavfall. Grönsaker, rotfrukter, frukt, kött-, kyckling- och fiskrester, ägg, lösviktste, kaffesump, matrester, godis och bröd.
  ¤Restavfall. Exempelvis sanitetsartiklar, dammsugarpåsar, blöjor, diskborstar, kuvert, porslin, plastleksaker utan sladd eller batteri, krukor, snus, fimpar, blommor, blomsterjord, kattsand och tepåsar.
  ¤Tidningar och papper. Som returpapper räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper. Papperskassar sorteras som kartong.
  ¤El och elektronikavfall. Eldrivna apparater med sladd och/eller batteri såsom, leksaker och verktyg som t ex dammsugare, datorer, klockor, mobiltelefoner, kameror.
  ¤Glödlampor och lysrör. Lågenergilampor sorteras för sig då de innehåller små mängder kvicksilver.
  ¤Farligt avfall. Hit räknas miljöfarligt lim, färgrester och oljor, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, med mera. Kemikalier får inte hällas ut i toalettstolen eftersom det förstör reningsverkets funktion.
  ¤Grovsopor. Ska lämnas på kommunens återvinningscentraler. Som grovsopor räknas möbler, mattor, cyklar och annat skrymmande. På återvinningscentralerna kan du också bli av med skrymmande kartonger och emballage. Information om återvinningscentraler i Sjöbo hittar du på WWW.SYSAV.SE. I Hörby hittar du information på www.merab.se
  ¤Mediciner. Lämnas in på apoteket.
  ¤Bildäck. Lämnas till återförsäljare.

  Spola inte ner bindor, tamponger, tops och bomullstussar i toalettstolen. Det kan orsaka stopp.

Kök

 • Frosta av frysskåpet ofta. Då drar det mindre ström och matvarorna håller längre. Låt isen tina av sig själv och använd inga vassa föremål för att skrapa is från skåpsväggarna. Dammsug bakom gallret under kyl och frys, så att kompressorn inte dammar igen och drar onödig ström.

  Gör ren spisen eller ugnen direkt när du har lagat mat. Då bränner fett och smuts inte fast. Rengör spisfläkten ofta.

  Du får inte borra i kakel.

Låsbyte

Mangelrum

 • Se Tvättstuga.

Moped

 • Se Motorfordon.

Motorcykel

 • Se Motorfordon.

Motorfordon

 • Du får inte köra bil eller andra motorfordon i våra bostadsområden. Vid flyttning får du köra in på området med lätt lastbil, personbilssläp.

  Motorfordon får endast parkeras och förvaras på anvisad plats. Absolut inte på grönytor.

Målning

 • Som hyresgäst har du rätt att på egen bekostnad utföra målning, tapetsering och jämförbara åtgärder i din lägenhet. Kontakta LENY innan du påbörjar arbeten.

  Allt arbete som du utför i lägenheten skall utföras fackmannamässigt. Tänk på att du i samband med att du flyttar kan bli ersättningsskyldig om det uppstår kostnader för att återställa det du gjort.

   

Nycklar

Ogräs

 • Bränna ogräs är ej tillåtet.

Ohyra

Ormar

 • Giftiga ormar och spindlar är förbjudna i LENY:s lägenheter och lokaler.

Parabol

 • Det är inte tillåtet att sätta upp parabol.

Parkeringsplatser

Parkettgolv

 • Se Golv.

Persienner

 • Reparationer och nyanskaffning av persienner bekostas av hyresgästen.

Pool

 • Se Bassäng.

Rökning

 • Rök inte i din lägenhet. Visa alltid hänsyn till dina grannar. Rökning är förbjuden i tvättstugor, källare/vind och trapphus på grund av brand- och allergirisk.

  Om du röker på din uteplats eller balkong får röken inte gå in i annan lägenhet. Om du röker på gården tar du själv hand om dina fimpar.

  Självklart kastar du inte ut fimpar från balkongen. Rökskador som du förorsakar i din lägenhet är du ersättningsskyldig för.

Skadedjur

Skador

 • Om du drabbas av skador på din egendom i din bostad, exempelvis vid brand eller vattenskador, täcker din hemförsäkring kostnaderna. LENY:s egna försäkringar täcker endast skador på själva fastigheten. LENY tar exempelvis kostnaden för fuktskador vid droppande element eller läckande vattenledningar under förutsättning att du själv inte har orsakat skadan och att du omgående meddelat felet till LENY.

  Om du upptäcker skador i din bostad eller i fastigheten är du skyldig att rapportera till LENY.

Sopsortering

 • Se Källsortering.

Spindlar

 • Se Husdjur.

Strömavbrott

 • Om strömmen försvinner ska du stänga av den elapparat, som du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringar och byter den som har gått sönder eller slår till automatsäkringen. Om du har jordfelsbrytare ska du även se till att den är påslagen. Om du kontaktar jouren utan att ha kontrollerat om du har jordfelsbrytare så måste du själv betala kostnaderna för jourutryckningen.

  Vissa lägenheter (ofta radhus) har även huvudsäkringar som sitter tillsammans med elmätaren i ett fasadskåp. Se till att du har reservsäkringar hemma och kontrollera alltid säkringsstorleken innan du sätter in en ny säkring.

Störningar

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla är skyldiga att visa hänsyn och välvilja för att alla ska kunna trivas. Det viktigaste av allt är att använda sunt förnuft och att tala med sina grannar.

  De flesta konflikter grannar emellan beror på höga ljud. I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensam pensionär och så måste det få vara. Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter. Vi ska samtidigt inte behöva acceptera för höga ljudnivåer, varken på dagarna eller på nätterna.

  Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, TV och musikanläggning, spel från musikinstrument, högljudd fest och annat oväsen samt djur som inte sköts tillfredsställande. Du som hyresgäst ansvarar också för att dina familjemedlemmar, gäster och inneboende inte uppträder störande.

  Den som vid upprepade tillfällen, trots påpekande, stör sina grannar kan bli uppsagd. 

  Vad kan jag göra om jag blir störd?
  - Tala med grannen eller kontakta LENY:s personal.

  Vad kan jag göra för att undvika att störa?
  - Håll en dämpad ljudnivå mellan klockan 22.00 och 06.00.  De flesta vill ha nattro. 
  - Tänk på att TV:ns och musikanläggningens ljud ska vara inställt på en lagom nivå. Tänk på hur du ställer dina högtalare. Bara genom att ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen. - - Använd hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dator/TV-spel.
  - Försök att undvika att slå igen hiss- eller trappdörrar. Lär barn och ungdomar att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum.
  - Informera grannarna i god tid innan du har fest.
  - Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen som trapphus, hiss och tvättstuga
  - Du får lov att ha husdjur i lägenheten under förutsättning att du tar väl hand om dem och att de inte stör dina grannar. Är du borta på dagarna bör du ha någon som ser till husdjuren.
  - Din hund eller katt skall vara kopplad när den vistas i bostadsområdet. Se till att de inte förorenar i sandlådor och på lekplatser och när du rastar din hund eller katt ska du plocka upp efter den.
  - Ta hänsyn till dina grannar när du grillar på din uteplats. Flytta grillen så långt som möjligt ut från huset och ha en kanna fylld med vatten i beredskap. Har du balkong får du endast använda elektrisk grill.

Torkrum

 • Se Tvättstuga.

Trapphus

 • Se Allmänna utrymmen.

Trappstädning

 • Trappstädning sker en gång per vecka.

Trädgård

 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din trädgård. Kontakta LENY om du är osäker på vad din trädgård omfattar. Du är också ansvarig för snöröjning av din entré och i vissa fall loftgångar och trappor. Läs i ditt hyresavtal vad som gäller för dig.
  Trädgården ska hållas i ett bra skick. Behöver du låna redskap? Kontakta LENY.

  Om du vill ta bort buskar och träd, sätta upp plank, staket, uterum eller altantak och liknade måste du ha skriftligt  tillstånd av LENY och ibland även myndighetslov, till exempel bygglov. Kontakta LENY innan du påbörjar arbetet.

TV

Tvättmaskin

 • Om du har planer på att köpa och installera en tvättmaskin, kontakta först LENY för att få tillstånd och eventuella anvisningar.

  Generellt gäller följande:
  Tvättmaskin ska installeras i badrummet eller i särskilt tvättutrymme.
  Installationen ska utföras av en fackman och alla elinstallationer ska utföras av en behörig elektriker. 

  Tips! Vid köp av egen tvättmaskin se till att få en maskin med ordentlig centrifugering (1000 varv eller mer) så torkar tvätten fortare och du får inte så mycket fukt i lägenheten.

Tvättstuga

 • Tvättstugan ska alltid lämnas i det skick som du själv önskar finna den i.

  Hur du bokar tvättid framgår av instruktioner vid tvättstugan. I tvättstugan finns städutrustning och information om vad det är viktigt att tänka på:
  - Bokade tider ska hållas.
  - Torka golv, maskiner och bänkar.
  - Ta bort luddrester från torktumlaren.
  - Gör rent i tvättmedelsfacken.
  - Töm papperskorgar.

  Husdjur får inte vistas i tvättstugan och det är inte tillåtet att röka.

  Anmäl fel på tvättmaskinen till LENY:s personal.

  Torkrum finns i anslutning till vissa tvättstugor. Mangelrum finns i vissa tvättstugor i våra bostadsområden. För information, kontakta din bovärd .

Underhåll

 

Uppsägning

 • Uppsägning av hyresavtal ska ske skriftligt och kan lämnas in eller sändas till vårt kontor i Sjöbo.
  Under fliken HYRESGÄSTER/Uppsägning av hyresavtal hittar du uppsägningsblanketter.

  Uppsägningstiden är tre månader för bostäder.

  Uppsägningstiden för lokal, garage och p-platser framgår av ditt hyresavtal.

Utelåst

Uteplats

 • Du är ansvarig för skötsel och renhållning av din uteplats. Om du vill lägga plattor eller sätta upp plank, staket, uterum eller altantak och liknade måste du ha tillstånd av LENY och ibland även myndighetslov, till exempel bygglov. Kontakta LENY.

Uthyrare

 • Ansvarar för uthyrning av lägenheter, parkeringsplatser/garage och förråd. Handlägger allmänna frågor om hyresavtal. Arbetar på kontoret i Sjöbo. Se under fliken KONTAKTA LENY.

Vatten

 • Var sparsam med vatten. Låt inte vattnet stå och rinna. Lämna inte vattenkranen
  öppen även om vattnet är avstängt. Om en kran droppar, toaletten rinner eller du upptäcker läckage någonstans i lägenheten eller i fastigheten i övrigt ska du anmäla felet så fort som möjligt. 

  Spola varmvattnet några minuter före användning när du flyttar in eller varit borta en längre tid från din lägenhet. Då spolas avsvalnat vatten ut. Kontakta din bovärd om du tycker att vattnet har för låg temperatur. Dessa enkla åtgärder förhindrar spridning av bakterier.

  Om du har en vattenutkastare, ta bort slang och kopplingar innan frosten kommer.

Vattenskada

 • Ta omedelbart kontakt med LENY om du råkar ut för en vattenskada. Se under fliken KONTAKTA LENY.


  Ta vid behov kontakt med ditt försäkringsbolag.

Ventilation

 • Ventilationen i din bostad gör att luften inomhus byts mot luft utifrån. Det är nödvändigt med luftombyte för att leda bort fukt, lukt och föroreningar från din inomhusmiljö. Ventiler och don ska alltid vara öppna och rengöras minst två gånger om året. När ventiler och don är öppna fördelas värmen bättre i lägenheten.

  Om du har spiskåpa ska du ta ner och rengöra filtret flera gånger om året. Filtret kan diskas för hand eller i diskmaskin.

  Det är bra för inomhusklimatet att vädra regelbundet under korta stunder. Speciellt på vintern är det viktigt att vädra rätt. Så mycket öppet som möjligt under en kort stund så att värmen inte försvinner helt från lägenheten. Vädra även gärna i badrummet efter duschning. Ha gärna badrumsdörren
  öppen en stund. Rengör också frånluftsdonet i badrummet regelbundet.

  Se även Badrum.

Vind

 • Se Förråd.

Vitvaror

 • Med vitvaror menas kyl, frys, spis, fläkt, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. För befintliga vitvaror i din lägenhet finns bruksanvisningar.

Vädring

 • Se Ventilation.

 
LENY Fastighets AB
Gamla Torg 5

275 30  SJÖBO
Besöksadress:
Gamla Torg 5
275 30  Sjöbo
Öppettider:
Mån,Tis,Ons, 10.00-15.00 (Tor: -17.00,      Fre -12.00)
Lunchstängt: 12.00-13.00


Dag före röd dag stänger vi kl 12.00
Telefon: 0416-192 90  
E-post: info@leny.se